Sunday, 30 November 2014

Bài Soạn Văn Lớp 9 Bài 1 Soạn Bài Phong Cách Hồ Chí Minh- Soạn Bài Văn Học Lớp 9 Bài Soạn Phong Cách Hồ Chí Minh - Soạn Văn 9 Các Bài Soạn Văn Lớp 9

Soạn văn lớp 9 bài 1 : Soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh, Biên tập LangQue.Vn hướng dẫn bạn soạn vài văn học lớp 9 bài thứ nhấtBài Soạn 1:.
Phong cách Hồ Chí Minh
Về bài soạn văn lớp 9 bài 1 phong cách Hồ Chí Minh chúng ta cần nắm những nội dung chính sau:
I. Phần đọc hiểu văn bản
1. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian nan vất vả, Hồ Chí Minh đã đi qua nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa từ phương Đông tới phương Tây. Người có vốn hiểu biết sâu rộng về nền văn hóa các nước châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ. Để có vốn tri thức văn hóa sâu rộng ấy, Bác Hồ đã:
- Nắm vững phương tiện giao tiếp là ngôn ngữ (nói và viết thạo nhiều thứ tiếng nước ngoài như Pháp, Anh, Hoa, Nga…)
- Qua công việc, qua lao động mà học hỏi (làm nhiều nghề khác nhau).
- Học hỏi, timg hiểu đến mức sâu sắc (đến mức khá uyên thâm).
Điều qua trọng là Người đã tiếp thu một cách có chọn lọc tinh hoa văn hóa nước ngoài:
- Không ảnh hưởng một cách thụ động
- Tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những hạn chế, tiêu cực.
- Trên nền tảng văn hóa dân tộc mà tiếp thu những ảnh hưởng uốc tế (tất cả những ảnh hưởng quốc tế đã nhào nặn với cái góc văn hóa dân tôc không gì lay chuyển được Người.
2. Lối sống rất binh dị, rất Việt Nam, rất phương Đông của Hồ Chí Minh được biểu hiện:
Ở cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước nhưng Hồ Chí Minh có một lối sống vô cùng giản dị:
- Nơi ở,  nơi làm việc là chiếc sàn nhà nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao như cảnh làng quê quen thuộc. Chiếc nhà sàn cũng chỉ vẻn vẹn có một phòng khách, là nơi họp Bộ Chính Trị, nơi làm việc…
- Trang phục hết sức giản dị: bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp thô sơ…
- Ăn uống đạm bạn: có kho, rau luộc, dưa ghém, cá muối, cháo hoa…
Cách sống giản dị, đảm bạc của Hồ Chí Minh lại vô cùng thanh cao, sang trọng:
- Đây không phải là lối sống khắc khổ của những người tự vui trong cảnh nghèo khó.
- Đây cũng không phải là lối sống tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời, hơn đời.
- Đây là một cách sống có văn hóa đã trở thành một quan niệm thẩm mĩ: cái đẹp là sự giản dị, tự nhiên.
Nét đẹp của lối sống rất dân tộc, rất Việt Nam trong phong cách Hồ Chí Minh gợi ta nhớ đến cách sống của các vị hiền triết trong lịch sử như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chẳn hạn hai câu thơ nôm của Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Thu ăn măng trúc, đông ăn giá – Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao” là cuộc sống gắn với thú quê đạm bạc mà thanh cao.
3. Những điểm đã tạo nên vẻ đẹp trong bài Phong cách của Hồ Chí Minh:
- Kết hợp giữa kể và bình luận: Đan xen giữa những lơi kể là lời bình luận một cách tự nhiên: “Có thể nói ít có vị lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hóa sâu sắc như chủ tịch Hồ Chí Minh”,”Quả như một câu chuyện thần thoại, như câu chuyện về một vị tiên, một con người siêu phàm nào đó trong cổ tích”…
- Chọn lọc tiêu biểu
- Đan xen thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm, cách dùng từ Hán Việt gợi cho ngươi đọc thấy sự gần gũi giữa Hồ Chí Minh với các bận hiền triết của dân tộc.
- Sử dụng nghệ thuật đối lập: Vì nhân loại mà hết sức giản dị, gần gũi, am hiểu mọi nền văn hóa nhân loại mà hết sức dân tộc, hết sức Việt Nam.


Bài Soạn 2:
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
(Lê Anh Trà)

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Hồ Chí Minh có một vốn tri thức văn hoá nhân loại sâu rộng. Đó là những hiểu biết uyên thâm về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hoá thế giới từ Đông sang Tây, từ văn hoá các nước châu Á, châu Âu cho đến châu Phi, châu Mĩ. Để có được vốn tri thức văn hoá sâu rộng ấy, Người đã:
- Học tập để nói và viết thạo nhiều thứ tiếng nước ngoài như: Pháp, Anh, Hoa, Nga…;
- Đi nhiều nơi, làm nhiều nghề - tức là học hỏi từ thực tiễn và lao động;
- Tìm hiểu văn hoá, nghệ thuật của các khu vực khác nhau trên thế giới một cách sâu sắc, uyên thâm;
Hơn nữa, trong việc học hỏi, trau dồi vốn tri thức văn hoá, Hồ Chí Minh đã thể hiện một phương châm đúng đắn: “đã tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản,… Những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hoá dân tộc không gì lay chuyển được ở Người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại”. Tức là chủ động lựa chọn, tiếp thu những thành tựu văn hoá của nhân loại một cách có phê phán dựa trên nền tảng căn bản của văn hoá dân tộc. Nói ở Bác Hồ có sự thống nhất giữa dân tộc và nhân loại là như thế.
2. Những biểu hiện chứng tỏ lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông của Hồ Chí Minh:
- Nơi ở và nơi làm việc rất mộc mạc đơn sơ: “chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao”, chiếc nhà sàn “chỉ vẻn vẹn có vài phòng tiếp khách, họp Bộ Chính trị, làm việc và ngủ, với những đồ đạc rất mộc mạc đơn sơ”;
 - Trang phục hết sức giản dị: bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp thô sơ;
- Ăn uống rất đạm bạc: cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa…
3. Lối sống của Hồ Chí Minh giản dị mà thanh cao một cách tự nhiên:
- Giản dị mà không kham khổ;
- Không phải là một cách tự thần thánh hoá, tự làm cho khác đời, hơn đời mà xuất phát từ cốt cách, từ trong quan niệm thẩm mĩ thuần thục, tự nhiên của nhân cách Hồ Chí Minh.
4. Những biện pháp được sử dụng nhằm làm nổi bật phong cách Hồ Chí Minh trong bài văn:
- Sử dụng lập luận: tiêu biểu là ở đoạn nói về vốn tri thức văn hoá sâu rộng và phương châm học hỏi của Hồ Chí Minh;
- Phân tích thực tế: những biểu hiện cụ thể trong lối sống của Bác;
- Thủ pháp tương phản: chủ tịch nước - bình dị, mộc mạc; tri thức văn hoá phương Đông - tri thức văn hoá phương Tây; rất truyền thống, rất Việt Nam - rất hiện đại, nhân loại.
- So sánh: Hồ Chủ Tịch - vị tiên siêu phàm, các hiền triết ngày xưa (Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm).
II. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG
Viết về "phong cách Hồ Chí Minh", tác giả đưa ra luận điểm then chốt : Phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà giữa tính dân tộc và tính nhân loại, truyền thống và hiện đại, giữa vĩ đại và giản dị.
Để làm sáng tỏ luận điểm này, tác giả đã vận dụng một hệ thống lập luận chặt chẽ, với những dẫn chứng xác thực, giàu sức thuyết phục về những chặng đường hoạt động cách mạng, ngôn ngữ và về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Bác.
Cần chú ý đọc bài văn bằng giọng chậm rãi, trang trọng, chú ý nhấn mạnh những câu thể hiện chủ đề:
- "Trong cuộc đời đầy truân chuyên của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với văn hoá nhièu nước, nhiều vùng trên thế giới, cả ở phương Đông và phương Tây".
- "một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại"...


- "Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ… là lối sống thanh cao, một cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống, có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thể xác".

Các bạn có thể lựa chọn 1 trong số hai bài soạn trên để tham khảo

Bài Soạn Văn Lớp 9 Bài 1 Soạn Bài Phong Cách Hồ Chí Minh- Soạn Bài Văn Học Lớp 9 Bài Soạn Phong Cách Hồ Chí Minh - Soạn Văn 9 Các Bài Soạn Văn Lớp 9 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: linh nhi

0 nhận xét:

Post a Comment